fredag 8 mars 2013

Det är idag politiskt riktigt att äta grönt och rata kött. Det är idag politiskt riktigt att utveckla varje liten byhåla till en storstad. "Vi kan inte överleva om vi inte utvecklar och blir fler". Men alla kan inte bo i Vellinge kommun även om Lars Ingvar Ljungman tror att inget annat är möjligt. Alla som är av svensk börd ska ha möjlighet att bosätta sig i Vellinge kommun. Nu är Vellinge kommun så vacker som den är just för att den har en odlad vy en natur med pilealleér och rapsgula åkrar, böljande över ett öppet landskap. Om vi bygger ett nytt samhälle på den odlingsbara jorden så har vi för det första inget att odla det gröna på och för det andra har vi mist den underbara vyn och skånska kulturen. Vad har vi då vunnit herr Ljungman? Att bo i en kulturbyggd som odlar maten i den omedelbara närheten är väl underbart men alla kan inte bo i Vellinge kommun, någon kan faktiskt bo i Höör! Om vi bygger i Höör och minskar köttproduktionen mot att öka grönsaksodlingen i den fantastiska klimatzonen som finns i Vellinge kommun så har vi vunnit mycket regionalt. Så Lars-Ingvar Ljungman .. lyft blicken och titta utanför din egen låda vi har faktiskt ett globalt ansvar både ni politiker och vi lantbrukare i symbios!
AMEN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar