torsdag 10 december 2009

Personvals bluffen

Inser att jag gått på en nit. Trodde att jag i och med personvalet i årets kyrkoval kunde välja mer aktivt vem jag ville skulle styra min församling men icke. Här har man bluffat hela församlingen och haft val till fullmäktige vilka i sin tur sedan beslöt att välja ett kyrkoråd bland icke nominerade kandidater. Dess utom var det tydligen uppgjort innan mötet vilka som skulle vara med i kyrkorådet. Mina personvals röster hade med andra ord ingen betydelse över huvudtaget för de som stod på listan hamnade i ett fullständigt onödigt fullmäktige. I en så här liten församling behövs inget fullmäktige utan det här var bara ett sätt att lura oss väljare och sedan välja in vilka som helst i kyrkorådet. I fortsättningen kräver jag direktvalt kyrkoråd annars ska jag se till att det blir tomt på valdagen i vallokalen för vem vill rösta på något som inte finns. Fullmäktige har som enda uppgift att välja kyrkoråd och sedan finns det inte så mycket mer för dem att göra vilket gör att i praktiken styr kyrkorådet som jag inte kunnat välja. Fy skäms Svenska kyrkan för denna odemokratiska ordning.